Skip to content

Energia zo slnka elektromobil BYD Atto 3 Design

Energia zo slnka elektromobil BYD Atto 3 Design

Video by Electric Cars TV via YouTube
Go to Source

Nabíjanie elektromobilu počas dňa s čisto fotovoltaickej elektrárne. Doplnený bolo 33 km za dve hodiny 45 minút.
#elektromobil #byd #fotovoltaika

Go to Source